6
How to Block Browser adds
How to Block Browser adds

இணைய உலாவியில்  விளம்பரங்களை  தடை செய்வது  - Ad Blocking நீங்கள் எந்த உலாவியை பயன்படுத்தினாலும் நீங்கள் பார்க்கும் பக்கங்களில் வ...

Read more »

9
How to Play The Endless T-Rex Runner Game in Chrome
How to Play The Endless T-Rex Runner Game in Chrome

GOOGLE CHROME இன் "இணையத்துடன் இணைக்க முடியவில்லை" டைனோசர் விளையாட்டு எப்படி விளையாடுவது ? இணையத்தில் இருந்து து...

Read more »

13
How To Use HTTrack
How To Use HTTrack

ONLINE இல்லாத நேரத்தில்  எப்படி WEB PAGE பார்ப்பது ? Online இல் இருக்கும் போது ஒரே நேரத்தில் எல்லா  வெப்சைட்டையும்  பார்க்கமுடிய...

Read more »

14
Mailtrack for Gmail & Inbox: Email tracking
Mailtrack for Gmail & Inbox: Email tracking

நீங்கள் அனுப்பும் மின்னஞ்சல் வாசிக்கப்பட்டு விட்டதா..? என்பதை அறிந்து கொள்ள மின்னஞ்சலானது தற்கால தகவல் பரிமாற்றத்தில் தவிர்க்க முடியாத...

Read more »

6
How to undo sent mail?
How to undo sent mail?

நாம் தவறுதலாக அனுப்பிய மெயிலை அவரது இன்பாக்சில் இருந்து மறையவைப்பது எப்படி ? தவறுதலாக அனுப்பிய மெயில்களை அது sent ஆன பிறகும் கூட அனுப...

Read more »

8
View Hidden Passwords Behind Asterisks In Browser
View Hidden Passwords Behind Asterisks In Browser

Save செய்து வைத்துள்ள PASSWORD ஐ அறிவது எப்படி? உங்கள் கணினியில் அல்லது உங்களுடைய நண்பர் கணினியில்  G-mail கணக்கு அல்லது Facebo...

Read more »
 
 
Top